CHEMSYS® Reagentai vandens paruošimui ir apdirbimui

Garo katilai ir šildymo sistemos

⚈ Korozijos ir nuovirų inhibitoriai garo katilams;
⚈ Korozijos ir nuovirų inhibitoriai vandens šildymo sistemoms;
⚈ Deguonies surišėjai;
⚈ Korozijos inhibitoriai garo-kondensato linijoms;

Cirkuliacinės vandens aušinimo sistemos

Atviros aušinimo sistemos:
⚈ Korozijos ir nuovirų inhibitoriai;
⚈ Oksiduojantys biocidai;
⚈ Neoksiduojantys biocidai;
⚈ Biodispersantai;

Uždaros aušinimo sistemos:
⚈ Korozijos inhibitoriai;
⚈ Biocidai;

Reagentai membraninėms technologijoms

⚈ Nuovirų inhibitoriai (antiskalantai);
⚈ Biocidai;
⚈ Reagentai membranų konservacijai;
⚈ Plovikliai;

Reagentai vandens apdirbimo įrangos eksploatavimui ir priežiūrai

⚈ Rūgštiniai plovikliai;
⚈ Šarminiai plovikliai;
⚈ Flokuliantai ir koaguliantai;

Vandens priežiūros priemonės – baseinų chemija